پیکره بی‌جن‌خان
ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ یکشنبه, 09/17/1392 - 11:11
کد داده: D3920916a | ثبت در مرجع: 17 آذر 1392 | تعداد بازدید: 8392

پیکره بی‌جن‌خانی مجموعه‌ای است از متون فارسی شامل بیش از ۲میلیون و ۶۰۰هزار کلمه که با ۵۵۰ نوع برچسب POS برچسب‌گذاری شده‌اند. این پیکره که در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم تهیه شده است همچنین شامل بیش از ۴۳۰۰ تگ موضوعی چون سیاسی، تاریخی و ... برای متون است.

مالکیت معنوی: 
پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
شرایط استفاده: 

 
استفاده برای اهداف پژوهشی و غیرتجاری

اطلاعات ارجاع: 

 

- بی‌جن‌خان، محمود. نقش پیکره‌های زبانی در نوشتن دستور زبان: معرفی یک نرم‌افزار رایانه‌ای. مجلهٔ زبان‌شناسی. سال نوزدهم. شمارهٔ دوم. صص ۴۸-۶۷. ۱۳۸۳.

اطلاعات تکمیلی: 

 

- نسخه کامل پیکره بی جن خان با عنوان «پیکره متنی زبان فارسی»: http://dadegan.ir/catalog/matni

 

- نسخه تغیریافته پیکره بی جن خان در دانشگاه تهران: http://ece.ut.ac.ir/dbrg/bijankhan

 

- نسخه تغیریافته پیکره بی جن خان در دانشگاه اوپسالا: http://stp.lingfil.uu.se/~mojgan/UPC.html