فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (نسخه ۳.۰)
ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12/24/1391 - 15:38
کد داده: D3911212a | ثبت در مرجع: 24 اسفند 1391 | تعداد بازدید: 8558

فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی مجموعه‌ای است حاوی اطلاعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از ۴۵۰۰ فعل در زبان فارسی. در این فرهنگ، متمم‌های اجباری و اختیاری انواع فعل‌های ساده، مرکب، پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده است. فراوانی فعل‌های مرکب در زبان فارسی، نیاز به فرهنگ ظرفیت فعل را در این زبان دوچندان می‌نماید. چرا که شناخت فعل‌های مرکب چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ پردازشی کاری دشوار‌تر از شناخت فعل‌های ساده است و به همین خاطر فراهم آوردن فهرستی از فعل‌های زبان (که شامل فعل‌های مرکب نیز می‌شود) به همراه ساخت‌های ظرفیتی افعال، کمکی شایان برای کارهای پردازشی است. از سوی دیگر، بر اساس نظریه وابستگی، ساخت بنیادین جمله را می‌توان از روی ساخت ظرفیتی فعل جمله به دست آورد و به همین دلیل بر اهمیت دانستن ساخت‌های ظرفیتی فعل در متن‌های زبانی افزوده می‌شود.

مالکیت معنوی: 
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
شرایط استفاده: 

- تنها برای مقاصد علمی و غیر تجاری

اطلاعات ارجاع: 

 

- Mohammad Sadegh Rasooli, Amirsaeid Moloodi, Manouchehr Kouhestani, & Behrouz Minaei Bidgoli. (2011). A Syntactic Valency Lexicon for Persian Verbs: The First Steps towards Persian Dependency Treebank. in 5th Language & Technology Conference (LTC): Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (pp. 227–231). Poznań, Poland. (دریافت)

سایر مستندات: 

 

- امیرسعید مولودی، منوچهر کوهستانی، و محمدصادق رسولی. (۱۳۹۰). فرهنگ ظرفیتی فعل: تلاشی در جهت آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان. ارائه‌شده در نخستین همایش بین‌المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران. (دریافت)

اطلاعات تکمیلی: 

 

- http://dadegan.ir/catalog/pervallex/about - صفحه معرفی تفصیلی فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (ویژگی‌ها، نمونه، مستندات، اعضای پروژه، ابزار)

 

http://dadegan.ir/catalog/pervallex/search - سامانه جستجوی دادگان (جستجوی برخط در فرهنگ ظرفیت نحوی افعال و پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی)