پیکره زبان‌آموز فارسی پی.ال.سی [منتشر نشده]
ارسال شده توسط admin در تاریخ پنجشنبه, 11/22/1394 - 06:10
کد داده: D3941121a | ثبت در مرجع: 22 بهمن 1394 | تعداد بازدید: 3536

پیکرهٔ زبان‌آموز فارسی با عنوان PLC (برای Persian Learner Corpus) مجموعه‌ای است شامل تعداد ۱۵۰ متن نگارشی که به صورت نمونه و تصادفی از میان بایگانی انشاهای فارسی‌آموزانی که از کشورهای مختلف با سابقهٔ زبان اول مختلف (ترکی، هندی، انگلیسی، عربی، چینی و ...) بود‌ه‌اند انتخاب شده است و خطاهای زبانی در آن برچسب خورده است. کاربرد اصلی این پیکره بررسی خطاهای فارسی‌آموزان با توجه به نوع زبان اول ایشان است. داده‌های مورد نظر این پیکره از متون نگارشی فارسی‌آموزان سطوح میانی و پیشرفته از مرکز آموزش زبان فارسی المهدی، وابسته به جامعه المصطفی (ص) جمع‌آوری و تهیه شده و موضوع‌متن‌های نگارشی متفاوت و عمدتاً در راستای اهداف زبان‌آموزی ایشان یعنی یادگیری فارسی برای تحصیل علوم دینی بوده است.

مالکیت معنوی: 
پژوهشگر طرح و دانشگاه علامه‌طبایی.
شرایط استفاده: 

- این داده به صورت رسمی منتشر نشده است. در صورت انتشار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اطلاعات ارجاع: 

- صفری. سعید. (۱۳۹۱). «طراحی و تولید پیکرۀ تولیدی زبان‌آموز فارسی»؛ پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه علامۀ طباطبایی.

سایر مستندات: 

- سعید صفری. (۱۳۹۴). از زبان‌شناسی پیکره‌ای تا پیکرهٔ زبان‌آموز. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای. تهران: نشر نویسه پارسی.

اطلاعات تکمیلی: 

-

دریافت: 
غیرفعال