مجموعه افعال تصریف‌شده فارسی
ارسال شده توسط admin در تاریخ دوشنبه, 03/19/1393 - 00:01
کد داده: D3930317a | ثبت در مرجع: 19 خرداد 1393 | تعداد بازدید: 4952

دادگان «مجموعه افعال تصریف‌شده فارسی» مجموعه‌ایست که به گردآوری مصادر مختلف فارسی در پیکره‌های بی‌جن‌خان، همشهری، تب‌کورپ و چند منبع دیگر پرداخته است. این مصادر در صیغه‌های مختلف صرف ‌شده‌اند و ویژگی‌های مختلف آن‌ها از جمله بن ماضی، بن مضارع، زمان، شخص، شمار، نمود و ...  برای هر صیغه و همینطور صورت واج‌نویسی‌شده و معادل انگلیسی برخی از مصادر نیز تعیین شده است. از این دادگان می‌توان در مطالعات ساخت‌واژی و نحوی زبان‌شناختی یا پردازش‌های مختلف رایانه‌ای از جمله تشخیص افعال مرکب، تعیین حدود جمله، تحلیل‌های صرفی و نحوی و ... استفاده کرد. تعداد کل مصادر در این مجموعه نزدیک به ۱۳۰۰ مصدر می‌باشد. این مجموعه دادگان در سه قالب xml، sql و csv ارائه شده است.

مالکیت معنوی: 
نویسندگان مقاله
شرایط استفاده: 

 

- استفاده از این داده برای اهداف پژوهشی آزاد است.

اطلاعات ارجاع: 

 

- Khalifehsoltani, S. N., Cholmaghani, A., Vahdani, A., & Moallemi, R. (2010, April). Building a large Persian Verb Collection: A generative approach. In Computer Engineering and Technology (ICCET), 2010 2nd International Conference on (Vol. 7, pp. V7-687). IEEE.

کاربردها: 
زبان‌شناسی رایانه‌ای، پردازش زبان طبیعی
اطلاعات تکمیلی: 

 

- فهرست برخط: http://takvaj.ir/main/infinitive.php