فرهنگ طیفی زبان فارسی
ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه, 11/07/1391 - 12:28
کد داده: D3911105c | ثبت در مرجع: 07 بهمن 1391 | تعداد بازدید: 5958

این داده نسخه رقومی کتاب «فرهنگ طیفی» با طبقه‌بندی بر اساس ارتباط معنایی ۴۵ هزار لغت و ۹۲ هزار معنی و تداعی آن لغات است. کتاب فرهنگ طیفی نخستین تزاروس طبقه‌بندی لغات و اصطلاحات رایج زبان فارسی است که به صورت طبقه‌بندی شده، ذیل ۹۹۱ مقوله اصلی و حدود ۷۵۰۰ مقوله فرعی، بر اساس ارتباط معنایی در کنار هم آورده شده است. مقولات فرعی شامل یک یا چند اسم، صفت، مصدر فعل و قیدهای مرتبط با مقوله اصلی هستند و ذیل هر مدخل، طیفی از معانی مترادف، نزدیک، مشابه و یا صرفاً مرتبط از نظر تداعی، به ترتیب سایه روشن‌های معنایی مرتب شده‌اند. این مجموعه شامل حدود ۴۵ هزار لغت و عبارت مرکب و اصطلاح و حدود ۹۲ هزار معنی و تداعی آن لغات و اصطلاحات است.

مالکیت معنوی: 
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
شرایط استفاده: 

-

اطلاعات ارجاع: 

فرهنگ طیفی زبان فارسی (نسخۀ رقومی). دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

سایر مستندات: 

 

- جمشید فراروی. (۱۳۸۷). فرهنگ طیفی. تهران: انتشارات هرمس.