فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی

آخرین نسخه: ۳.۰

تاریخ عرضه: اسفند ۱۳۹۱

حجم فایل: ۵۹۵ کیلوبایت (همراه با مقالات و برنامه جستجو)

فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی
فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی مجموعه‌ای است حاوی اطلاعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از ۴۵۰۰ فعل در زبان فارسی. در این فرهنگ، متمم‌های اجباری و اختیاری انواع فعل‌های ساده، مرکب، پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده است.