پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی

آخرین نسخه: ۱.۱.۱

تاریخ عرضه: اسفند ۱۳۹۳ (عرضه نسخه ۱.۰: مرداد ۱۳۹۱)

حجم فایل: ۱۰.۵ مگابایت

پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی
پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی مجموعه‎ای است شامل حدود ۳۰ هزار جمله برچسب خورده با اطلاعات نحوی و ساخت‌واژی. این پیکره که نخستین پیکره وابستگی زبان فارسی است می‌تواند به عنوان زیرساختی اساسی در پردازش رایانه‌ای زبان فارسی به کار رود. همچنین اطلاعات موجود در این پیکره می‌تواند در پژوهش‌های زبان‌شناختی و آموزش و یادگیری زبان فارسی مورد استفاده قرار گیرد.