مقالات حوزه پردازش زبان فارسی همایش‌های سال ۹۳ دانشگاه فردوسی مشهد
ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه, 12/15/1393 - 14:53

بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران: ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳

 
ارائه یک الگوریتم جدید برای بالا بردن نرخ اطمینان بازشناسی در چک‌های بانکی فارسی با استفاده ازتطبیق مبلغ عددی و حروفی
فرزاد نادی
جواد صدری
احمد حاتم
 
استخراج حقایق از متون فارسی برای تبدیل به قالب RDF
طوبی فدایی تبریزی
محسن کاهانی
احسان عسگریان
 
برچسب‌گذاری نقش معنایی با استفاده از تجزیه نحوی وابستگی و طبقه معنایی اسامی
زهره متشکر آرانی
احمد عبدالله‌زاده بارفروش
 
تزریق وابستگی ساختاری به دستورهای مستقل از متن آماری زبان فارسی از طریق نشانه­‌گذاری قواعد
محمدباقر صادق‌زاده
محمدرضا رزازی
حسام محمودی
 
رسائل و مسائل: توسعه یک پیکره متنی فارسی پرسش و پاسخ
یاسمن برشبان
حامد یوسفی‌نسب
سید ابولقاسم میرروشندل
 
روشی برای دسته‌بندی پرس‌وجوهای وب با استفاده از بهبودی دیگر روی الگوریتم احتمال ملاقات در شبکه معنایی بابلنت
هانیه رشیدقلم
فریبرز محمودی
 
روشی جدید برای پیش تعلیم شبکه عصبی برمبنای ماشین بولتزمان عمیق به منظور افزایش سرعت آموزش و دقت در بازشناسی واج
تکتم ذوقی
محمد مهدی همایون پور
 
ساخت و بکارگیری یک پیکره برای تعیین بار نظرات غیرمستقیم
سمیرا نوفرستی
مهرنوش شمس فرد
 
سیستم خودکار خالصه‌ساز متون فارسی
فاطمه شفیعی
مهرنوش شمسفرد
 
کشف دستبرد علمی مبتنی بر شیوه‌های بازیابی اطلاعات
فاطمه مشهدی رجب
مهرنوش شمسفرد
 
نظرکاوی با استفاده از برچسب‌های نحوی و معنایی و کشف روابط حسی جملات فارسی
سید محمد اصغری نکاح
محسن کاهانی
احسان عسگریان
 
یادگیری مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی برای محاسبه میزان شباهت معنایی جملات متنی
حامد فکور شندی
هادی ویسی
 
یک پایگاه داده برای گرافولوژی
حوریه عربیان
وحید قدس
 
 
 

سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال: ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳

 
A Persian Spoken Dialogue System using POMDPs
Hesam Mahmoudi
Mohammad Mehdi Homayounpour
 
AUT-PFT: A Real World Printed Farsi Text Image Dataset
Saeed Torabzadeh
Reza Safabaksh
 
Automatic taxonomy induction from unstructured text
Hossein Sabizani
Muharram Mansoorizadeh
 
Document Clustering Using Gravitational Ensemble Clustering
Armindokht Hashempour Sadeghian
Hossein Nezamabadi-pour
 
Latent Space Model for Analysis of Conventions
Reza Refaei Afshar
Masoud Asadpour
 
Speech Driven Lips Animation for the Farsi Language
Zeinab Naraghi
Mansour Jamzad
 
Using Semi-Supervised Learning For Named Entity Recognition in a Bilingual Parallel Corpora
Atefeh Zafarian
Ali Rokni
Shahram Khadivi
Sonia GhiasiFard
 
 
 

چهارمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش: ۷ تا ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۳

 
A hybrid approach for question classification in Persian automatic question answering systems
Sherkat, E. ; Farhoodi, M.
 
A new approach for feature extraction with applications to Automatic Writer Recognition
Zarei, A.R. ; Safabakhsh, R.
 
Aleph or Aleph-Maddah, that is the question! Spelling correction for search engine autocomplete service
Kaveh-Yazdy, F. ; Zareh-Bidoki, A.-M.
 
Automatic external Persian plagiarism detection using vector space model
Mahdavi, P. ; Siadati, Z. ; Yaghmaee, F.
 
Exploring new features to combine the output of machine translation paradigm
Shaabani, E. ; Khadivi, S.
 
Multitask speaker profiling for estimating age, height, weight and smoking habits from spontaneous telephone speech signals
Poorjam, A.H. ; Bahari, M.H. ; Van hamme, H.
 
POSABL: ABL-based grammar induction on POS tags
Passban, P. ; Shokrollahi-Far, M.
 
Using neural network to combat with spam pages
Shahbazi, M. ; Bidoki, A.M.Z. ; Birgan, M.S.
 

ارسال کردن دیدگاه جدید